I Am a Superstar (2022)

Overall:Crossroad Bistro (2022) is a Sci-Fi. Crossroad Bistro (2022) cast: Wei Da Xun, Xin Zhi Lei, Zhang Yi Shang, Zhang Zi Xian, Gao Yu Xi, Cindy Chen. Crossroad Bistro (2022) Release Date: 2022 – ? . Crossroad Bistro (2022) episodes: 24.

Crossroad Bistro (2022) Detail

Drama: I Am a Superstar
Country: China
Episodes: 24
Airs: 2022 – ?
Original Network: Tencent Video, iQiyi, iQiyi
Content Rating: Not Yet Rated
writer: Qin Wen
Genres: Sci-Fi

Also Known As: Wo Zhen Shi Da Ming Xing , I Really Am a Superstar

Crossroad Bistro (2022) Synopsis and Plot Summary

In Korean:

미지의 게임의 도움으로 주인공은 알려지지 않은 방송 기수에서 슈퍼 스타로 성장합니다.

Crossroad Bistro (2022) Cast

Wei Da Xun,
Xin Zhi Lei,
Zhang Yi Shang,
Zhang Zi Xian,
Gao Yu Xi,
Cindy Chen,

Crossroad Bistro (2022) trailer

Crossroad Bistro (2022) Wallpaper

 

I Am a Superstar (2022)

I Am a Superstar (2022)

Crossroad Bistro (2022) quotes

Open

Close